Tagarchief: heldere taal

‘Is dit gewenst?’ Validators aan het werk

Validators zijn specialisten die producten en diensten die hun collega’s van de bank ontwikkeld hebben, tegen het licht houden. Ze stellen kritische vragen, leggen de vinger op zwakke plekken. Validators leveren een bijdrage aan het compliance-proces van de bank: zijn de activiteiten van de bank in overeenstemming met wet- en regelgeving en andere regels? In een trainingsprogramma over feedback geven, ontwikkeld door Velocity X, verzorgde ik de aftrap: het onderdeel schriftelijke feedback.

Als externe mag je alles zeggen, en dat deed ik dan ook. Opvallend in de teksten die ik onder ogen kreeg, was dat de gehanteerde criteria niet duidelijk waren. Langs welke lat leg je de voorstellen? Als je die vooraf met je collega’s deelt, weten zij bij het ontwikkelen waar ze op moeten letten. Benoem de dimensies en maak met sterren of kleuren duidelijk of en in hoeverre het voorstel voldoet aan jouw eisen. Goed voorbeeld is de dimensie ‘risico’.

Als te veel elementen in een voorstel een mogelijk risico vormen, is een voorstel niet goed. Maar wanneer is het risico te groot, welke inschatting maak je dan? De validators trakteerden hun collega’s op zinnen als ‘…variabelen vormen samen toch nog een aanzienlijk gedeelte van de total score… is dit gewenst?’ Zo maakt je niet duidelijk waar je de grens legt. Wonderlijk is de retorische vraag op het einde: is dit gewenst? Dan kun je net zo goed vragen ‘wat vind je er zelf van?’ Nog beter: zeggen dat het van geen kanten deugt.

Maak het proces van validatie transparant, was mijn advies. Schrijf concreet en duidelijk, laat die retorische vragen achterwege, vermijd de nominale vorm, de lijdende vorm en de hulpwerkwoorden ‘gaan’ en ‘zullen’. Want van zinnen als ‘kan er meer informatie worden gegeven over het aantal missende waarden’ worden je collega’s niet blij.

De sessie heeft de validators aan het denken gezet, zo bleek een tijdje later. Bouke van der Weide Jansen, de trainer van Velocity X, mailde me een checklist die de afdeling zelf ontwikkelde en nu hanteert. Met een CopyCoachcartoon (een echte Niels PopkemaChecklist copy voor compliancemedewerkers ) als uitgangspunt vat deze checklist de schrijftips samen. Een stevige stap op weg naar een transparanter proces van valideren.